Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Εισαγωγή πτυχιούχων ΠΜΣ «ΧειρουργικέςΕπιστήμες» 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Χειρουργικές Επιστήμες» σύμφωνα με…
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες