Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μέτρα προστασίας από παραπλανητικά και κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πολλές φορές λαμβάνουμε κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σκοπό έχουν την υποκλοπή του κωδικού πρόσβασης μας, προφασιζόμενα πολλές φορές ότι προέρχονται από γνώριμο σε εμάς οργανισμό π.χ. Τράπεζα (phishing emails). Η διακίνηση τέτοιων μηνυμάτων είναι συχνό φαινόμενο και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η κεντρική υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος, έχει υλοποιήσει κατάλληλα τεχνικά μέτρα για…
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση από το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΚΥΥΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης…

Κατηγορίες