Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εγγραφές στο εργαστήριο “Ψηφιακές δεξιότητες και ακαδημαϊκός λόγος” (Δωρεάν)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»
Το εργαστήριο “Ψηφιακές Δεξιότητες και Ακαδημαϊκός Λόγος” υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Erasmus+, S.H.I.E.L.D. vs Disinformation» και απευθύνεται σε όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το εργαστήριο έχει σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητριών και των φοιτητών μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), συμπεριλαμβάνοντας ψηφιακά εργαλεία, όπως το ChatGPT (3,5) και την πλατφόρμα Truly Media, για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των ακαδημαϊκών πηγών και την αναγνώριση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αξιοποιήσουν την ΤΝ ως εργαλείο για κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών.

Τετάρτη, 9.00-11.15 (πρωί) Διά ζώσης / Διαδικτυακά
Διάρκεια: 20/03 – 24/04, 6 συναντήσεις


Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από τον υπεύθυνο φορέα του προγράμματος στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Κρήτης).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μέχρι 18/03): https://forms.gle/7MoYtGwZ6CHqmwQN6

Κατηγορίες