Κλινικές Μελέτες και Ορθή Κλινική Πρακτική

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συνεχίζοντας να προάγει την εξειδικευμένη διεπιστημονική γνώση επεκτείνει για πρώτη φορά τα προσφερόμενα γνωστικά αντικείμενα στο πεδίο των κλινικών δοκιμών, εγκαινιάζοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κλινικές Μελέτες και Ορθή Κλινική Πρακτική (GCP): Αρχές, Μεθοδολογία και Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Βιοϊατρική Έρευνα». Σκοπός του προγράμματος είναι… Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες