Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη στο ξενόγλωσσο ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική»

Προκήρυξη για την εισαγωγή πτυχιούχων στο ξενόγλωσσο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρική Μηχανική» (MSc Biomedical Engineering) του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί ξενόγλωσσο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Βιοϊατρική Μηχανική» (MSc Biomedical Engineering), σύμφωνα με…
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες