Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη Εισαγωγής Πτυχιούχων ΠΜΣ “Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου” 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου”, διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί…
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες