Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ “ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” 2024-2025

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Βιοπληροφορική» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), για το Ακαδημαϊκό Ετος 2024-2025 Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με…
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες