Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Βιοηθική” 2024-2025

Τo Τμήμα Φιλοσoφίας, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης η Ιατρική Σχολή του ΠΚ και η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιοηθική”, διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής να…
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες