Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία” 2023-2024

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία”- Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία” το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Δεκτοί γίνονται:
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://oncologymaster.gr/

Κατηγορίες