Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παρουσίαση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας JoVE

Την Τετάρτη 29 Μαΐου, στις 11 π.μ., σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην παρουσίαση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας JοVE.  Η JoVΕ παρέχει σύντομα βίντεo σε θέματα Ιατρικής, Ψυχολογίας και Θετικών Επιστημών. Το υλικό της  μπορεί να ενσωματωθεί σε συστήματα διαχείρισης μάθησης και διαδικτυακές πλατφόρμες υποστηρίζοντας την εκπαίδευση.   Η  παρουσίαση θα είναι υβριδική.

  Διά ζώσης στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις Βούτες και  διαδικτυακή κατόπιν εγγραφής σας στη διεύθυνση:
https://docs.google.com/document/d/1UVo2r78v3w_1ttfWSicorx3p_ME6jStD0QyzGKQcQwM/edit#heading=h.e30imdqh1t9t

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα JοVE με σύντομα βίντεo (σε θεματικό περιεχόμενο, που συνάδει με το επιστητό (θετικές επιστήμες, ιατρική και ψυχολογία) της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, ανήκει στις συνδρομές του ΠΚ.

Η JoVE μπορεί να ενσωματωθεί σε συστήματα διαχείρισης μάθησης και διαδικτυακές πλατφόρμες (όπως το Zoom) για να διευκολυνθεί η χρήση της σε μαθήματα, εργαστήρια και ασκήσεις. Είναι ένα κοστοφόρο εκπαιδευτικό εργαλείο και αξίζει να αξιοποιηθεί από τα μέλη μας.

Η εκπρόσωπος της πολυθεματικής πλατφόρμας προτείνει να πραγματοποιήσει μια  διαδικτυακή παρουσίαση μίας ώρας στην αγγλική γλώσσα (γίνεται προσπάθεια και για παρουσίαση στην ελληνική) για το διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό (αλλά και σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/τριες) με συμβουλές για αξιοποίηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος/εργαστηρίου, ένταξη των βίντεο με απλό τρόπο στις διαφάνειες του μαθήματος αλλά και το σημαντικότερο να καθοδηγήσει προσωπικά τον κάθε εκπαιδευτικό στα δικά του θεματικά πεδία προκειμένου να εμπλουτίσει στοχευμένα με επιστημονικό οπτικοακουστικό υλικό το δικό του εργαστηριακό μάθημα.

Σημειώστε την ημερομηνία: Τετάρτη 29/05 στις 11.00 π.μ. Για καλύτερη παρακολούθηση, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στη βάση με το ιδρυματικό σας email.

Μπορείτε να εγγραφείτε στην παρουσίαση:
https://docs.google.com/document/d/1UVo2r78v3w_1ttfWSicorx3p_ME6jStD0QyzGKQcQwM/edit#heading=h.e30imdqh1t9t

 

Εκ της Βιβλιοθήκης

Κατηγορίες