Το χαμόγελο του παιδιού

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Χαμόγελο του Παιδιού: Δράσεις Ολιστικής Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης θα βρίσκονται στην Κέα, για να υλοποιήσουν από κοινού Δωρεάν Δράσεις Ολιστικής Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Παρέμβασης για μικρούς και μεγάλους, σε κρίσιμους τομείς που αφορούν τη ζωή και τα δικαιώματα των παιδιών.
Οι δράσεις στην Κέα υλοποιούνται με…

Κατηγορίες