Ίδρυμα Μποδοσάκη: Προκήρυξη Επιστημονικών Βραβείων 2025

Στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για την προαγωγή της παιδείας και των κατευθύνσεων που υπέδειξε ο Ιδρυτής του, Πρόδρομος Μποδοσάκης Αθανασιάδης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη επιδιώκει μέσω των Επιστημονικών Βραβείων να ενισχύσει το δημιουργικό έργο νέων Ελλήνων επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Το έτος 2025 το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), κάθε ένα (1) Βραβείο εκ των οποίων αφορά σε έναν επιστημονικό τομέα από τους πιο κάτω:

Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες

 

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση από τον επίσημο ιστοχώρο του φορέα…

Κατηγορίες