Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΙΛΑΛΗΘΗ

Ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο, που φώτισε την Ιατρική Σχολή και τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, ο Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τάσος Φιλαλήθης έφυγε από κοντά μας.

Ο Τάσος ήταν παρόν στο ξεκίνημα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και του προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής μας, συνδέοντας το όνομα του με την Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), τη Δημόσια Υγείας και τις Πολιτικές Υγείας.

Υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης από τη θέση του Αντιπρύτανη και…
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες