ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΟΙ ΖΩΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ», ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ

[…] οι φωτογραφικές αναπαραστάσεις αποτελούν ένα πυκνό πεδίο διαπραγμάτευσης στη διαδικασία κατασκευής του νοήματος και τη διαμόρφωση πολιτισμικών αντιλήψεων. Η έκθεση «Οι ζωές της Άλλης» της Μαρίνας Σταμάτη, που διοργανώνεται από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, προβληματοποιεί αυτή τη σύνθετη σχέση. Μέσα από φωτογραφίες γυναικών από διάφορα μέρη του κόσμου αναδεικνύονται πολλαπλές όψεις της θηλυκότητας, που…
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…
Παρακαλούμε δείτε το πόστερ της εκδήλωσης…

Κατηγορίες