Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα και Αναπληρωτή/τρια Κοσμήτορα Ιατρικής Σχολής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Κοσμήτορα/ρος και Αναπληρωτή/τριας Κοσμήτορα/ρος στη Μονοτμηματική Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες