Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Εισαγωγή πτυχιούχων στο ΔΠΜΣ «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οργανώνει και λειτουργεί Δ ι ι δ ρ υ μ α τ ι κ ό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία” σύμφωνα με…
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες