Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστο-κυττάρων (ΔηΤΟΒ) Κρήτης

Ευχές από τη ΔηΤΟΒ Κρήτης και την Αιματολογική Κινική

Από τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων και την Αιματολογική Κινική ευχόμαστε ολόψυχα Υγεία, Ευτυχία, Επιτυχίες.

Κατηγορίες