Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Πανεπιστημίου Κρήτης

Ε.Ι.Φ. – Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών

Μήνυμα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών.
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες