Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δράση Ανοιχτό Αμφιθέατρο

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην δράση Ανοιχτό Αμφιθέατρο με σκοπό να συμβάλλετε με τις παρατηρήσεις σας σε έρευνα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COALITION (Eramsus Plus HighEd) με σκοπό την βελτίωση συμπεριληπτικής διδασκαλίας και μάθησης.
Στην έρευνα μπορούν να συμμετέχουν 2 μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ ή ΕΕΠ από κάθε τμήμα ή Σχολή. H διαδικασία…

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες