ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Γ.Ο.Ν.Κ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» – Καρδιολογία

Προκήρυξη για τη διενέργεια κλήρωσης, για την κάλυψη δύο (2) νεοσύστατων θέσεων, στην ειδικότητα της Καρδιολογίας (πλήρης ειδίκευση) στο νοσηλευτικό ίδρυμα Γ.Ο.Ν.Κ «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες