Εκλογές Ανάδειξης Εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής (2024-2025)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΠ

Εκλογές ΕΕΠ (Σύγκλητος Πανεπιστημίου Κρήτης)


Εκλογές ΕΔΙΠ

Εκλογές ΕΔΙΠ (Σύγκλητος Πανεπιστημίου Κρήτης)
Εκλογές ΕΔΙΠ (Τομέα Μητέρας - Παιδιού)


ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΠ

Εκλογές ΕΤΕΠ (Σύγκλητος Πανεπιστημίου Κρήτης)
Εκλογές ΕΤΕΠ (Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων)
Εκλογές ΕΤΕΠ (Τομέα Χειρουργικής)