Εκλογές Διευθυντών/τριών Κλινικών Ιατρικής Σχολής (2024-2027)