Εκλογές Διευθυντών/τριών Εργαστηρίων Ιατρικής Σχολής (2024-2027)