Κώστας Περισυνάκης, PhD

Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής

Περισυνάκης Κώστας

Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1968.

Έλαβε πτυχίο Φυσικής (BSc) από το τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1991, μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc) στην Ιατρική Φυσική από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1995, και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1999. Εντάχθηκε στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ως επιστημονικός συνεργάτης το 1995. Εκλέχθηκε Λέκτορας (1999), Επίκουρος Καθηγητής (2005), Αναπληρωτής Καθηγητής (2015) και Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής (2020) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το Σεπ 2023 είναι διευθυντής του Τομέα Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Από το 2018 είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-ιατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Από το 2022 είναι Δντής προγράμματος Σπουδών στο ξενόγλωσσο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Βιοιατρική Τεχνολογία’ που οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Κρήτης.

Έχει >120 δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με συντελεστή απήχησης, οι οποίες έχουν λάβει >3100 ετεροαναφορές σύμφωνα με Scopus (h-index 30) και  > 5000 αναφορές  σύμφωνα με Google Scholar (h-index 40). Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε περισσότερα από 120 διεθνή και εθνικά συνέδρια/ημερίδες. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού European Journal of Medical Physics (EJMP) και ασκεί καθήκοντα κριτή σε περισσότερα από 30 επιστημονικά περιοδικά.

Είναι εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΦΙΕ) και έχει διατελέσει εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Φυσικών Ιατρικής (European Federation of Organizations for Medical Physics, EFOMP), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακτινολόγων (European Society of Radiology: ESR) και της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ).

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι:

  1. Βελτιστοποίηση και τεχνολογία της απεικόνισης με υπολογιστική τομογραφία
  2. Εκτίμηση δόσης ακτινοβολίας/ακτινικού κινδύνου από ακτινολογικές εξετάσεις και εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής για ασθενείς και προσωπικό

Εκπαίδευση:

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Μέλος των:

Αναλυτικό Βιογραφικό