Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χρήστος

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ίδρυση

Το Τμήμα Ιατρικής ανήκει στην Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) και ιδρύθηκε με το ΠΔ 653/76 αρχικά ως Ιατρική Σχολή εξαετούς φοίτησης. Μετά την Εισαγωγή του Νόμου Πλαισίου για τα ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ν. 1268/82, η Ιατρική Σχολή μετονομάστηκε σε Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Κρήτης. Το Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ αρχικά στεγάστηκε σε προκατασκευασμένα κτίρια του Πανεπιστημίου που ευρίσκονται 4 χιλιόμετρα νοτίως του Ηρακλείου, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 με την εισαγωγή των πρώτων 91 φοιτητών του. Κατά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας του Τμήματος, το διδακτικό έργο ασκούσαν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων σχολών του Πανεπιστημίου, όπως της Σχολής Θετικών Επιστημών ή συμβασιούχοι με ΠΔ 407. Με το υπαριθμ. Π.Δ 96/2013 το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας μετονομάστηκε σε μονοτμηματική Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής και με απόφαση της Συγκλήτου και του Συμβουλίου του Ιδρύματος μετονομάστηκε σε Ιατρική Σχολή. ( Αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ).

Tο Δεκέμβριο του 1989 τo Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ μεταφέρθηκε στις νεόδμητες εγκαταστάσεις του στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών. Παράλληλα προχώρησε ταχέως και η δόμηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) σε γειτνιάζον οικόπεδο 62.000 τ.μ., το μεγαλύτερο μέρος του οποίου παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η χωροθέτηση αυτή του Τμήματος Ιατρικής και του ΠΑ.Γ.Ν.Η. διευκολύνει το κλινικό και διδακτικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. και την κλινική άσκηση των φοιτητών Ιατρικής. Σήμερα, το κτιριακό συγκρότημα της Ιατρικής Σχολής περιλαμβάνει 10 πτέρυγες. Το κτίριο της Ιατρικής καλύπΤ.Ε.Ι. 26.000 τμ περίπου. Αποτελείται από τον κεντρικό πυρήνα που περιέχει τα αμφιθέατρα και άλλες αίθουσες διδασκαλίας, και τις Διοικητικές υπηρεσίες, και το Μουσείο Ιατρικής. Στις πτέρυγες αναπτύσσονται τα Εργαστήρια (Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά), γραφεία προσωπικού και βοηθητικούς χώρους. Η πτέρυγα 7Α η οποία κατασκευάστηκε μεταγενέστερα, φιλοξενεί κυρίως τις δραστηριότητες των Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ περιλαμβάνει και αίθουσες διδασκαλίας.

Στελέχωση Ιατρικής Σχολής

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 με την εισαγωγή 91 φοιτητών. Το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 1984 έγιναν οι πρώτες εκλογές μελών Δ.Ε.Π. της Ιατρικής από ειδική εκλεκτορική επιτροπή στην οποίαν συμμετείχαν καθηγητές Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Οι επόμενες εκλογές των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος έγιναν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1986 από μικτές επιτροπές εκλεκτόρων που περιελάμβαναν τους νεοεκλεγέντες καθηγητές και διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σήμερα, στην Ιατρική Σχολή υπηρετούν 127 μέλη Δ.Ε.Π. κατανεμημένα σε 10 Τομείς. Εξ αυτών, 37 είναι Καθηγητές (Α´ βαθμίδας), 33 είναι Αναπληρωτές Καθηγητές (Β´ βαθμίδας), 49 είναι Επίκουροι Καθηγητές (Γ´ βαθμίδας) και 4 είναι Λέκτορες (Δ´ βαθμίδας).

Η Ιατρική Σχολή δέχτηκε φέτος 161 φοιτητές που σημείωσαν επιτυχία στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Σ’ αυτούς θα προστεθούν φοιτητές που εγγράφονται μετά από ειδικές εξετάσεις (ομογενείς) ή και χωρίς εξετάσεις (αλλοδαποί και πάσχοντες από σοβαρούς λόγους υγείας), φοιτητές που μεταγράφονται από άλλα Ιατρικά Τμήματα της Ελλάδος και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που εισάγονται στο Τμήμα Ιατρικής μετά από κατατακτήριες εξετάσεις.

Η εγγραφή των πρώτων μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. για Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) έγινε το 2003-2004. Σήμερα λειτουργούν στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανωμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που παρέχουν υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Διοικητικές Υπηρεσίες

Γραμματεία
Ιστορία Ιατρικής ΣχολήςΣτη Γραμματεία της Σχολής εκτός της Γραμματέως υπηρετούν 2 γραμματείς ΠΕ. Στη Γραμματεία της Σχολής υπάγονται η Γραμματεία Προπτυχιακών σπουδών (3 γραμματείς) και η Γραμματεία Μεταπτυχιακών σπουδών η οποία περιλαμβάνει: τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών για τις Διδακτορικές Διατριβές (2 γραμματείς ΠΕ) και η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (3 γραμματείς εκ των οποίων 2 ΠΕ και 1 ΔΕ) για την υποστήριξη 8 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που συντονίζει το Τμήμα Ιατρικής.

Τους 10 Τομείς υποστηρίζουν Γραμματείς που έχουν ως έργο τη διεκπεραίωση των θεμάτων αρμοδιότητας του Τομέα, τη γραμμαΤ.Ε.Ι.ακή υποστήριξη συλλογικών του οργάνων και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής του διαδικασίας. Οι γραμματείες υπάγονται ιεραρχικά στον Προϊστάμενο Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης που ασχολείται με τη σύνταξη προϋπολογισμού του Τμήματος και διαχειρίζεται δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού και δημοσίων επενδύσεων όταν υπάρχει επιχορήγηση.